Меню

Угода про надання послуг сервісом eezy.cash

Дата набуття чинності 01.10.2020

1. Загальні положення

Ця угода (далі за текстом Угода) описує правила та умови роботи мультивалютного обмінного сервісу eezy.cash та є офіційною письмовою публічною офертою, адресованою фізичним особам (далі за текстом Користувач), для укладання Угоди про надання послуг обміну сервісом eezy.cash на викладених нижче умовах. Перш ніж почати користуватися послугами сервісу eezy.cash, Користувач зобов’язаний ознайомитись у повному обсязі з умовами «Угода про надання послуг обміну сервісом eezy.cash». Використання послуг eezy.cash можливе лише, якщо Користувач приймає всі умови Угоди. Актуальна версія угоди розташована для публічного доступу до Інтернету на сторінці сервісу та може бути змінена керівництвом сервісу в односторонньому порядку без додаткового повідомлення Користувача.

2. Терміни та визначення, що використовуються в Угоді

Сервіс eezy.cash – торгова марка та комерційне позначення системи надання інтернет послуг з обміну електронних валют.
Інтернет-сайт Сервісу – www.eezy.cash.

Користувач — будь-яка фізична особа, яка бажає скористатися послугами сервісу eezy.cash та приймає умови цієї Угоди.

Електронна валюта – грошове та/або інше зобов’язання між розробником цієї валюти та її користувачем, виражене цифровим способом.

Платіжна система — програмний продукт, створений третьою стороною, що є механізмом реалізації обліку грошових та/або інших зобов’язань, оплатою товарів і послуг в мережі Інтернет, а також організацією взаєморозрахунків між своїми користувачами.

Платіж – переказ віртуальних активів або фіатних валют від платника до одержувача.

Клієнт платіжної системи – особа, яка уклала угоду з відповідною платіжною системою на придбання майнових прав вимог до неї, що вимірюються в умовних одиницях, прийнятих у відповідній платіжній системі.

Результуюча валюта – електронний актив або фіатна валюта, яку користувач отримує в результаті продажу або обміну вихідної валюти.

Результуючий рахунок – номер гаманця або будь-яке інше позначення рахунку Користувача у Платіжній системі, на який буде відправлено Результуючу валюту.

Заявка – висловлення наміру Користувача скористатися однією з послуг, які пропонує Сервіс eezy.cash, шляхом заповнення електронної форми через Інтернет-сайт Сервісу, на умовах, описаних в Угоді та зазначених у параметрах цієї Заявки.

Партнер – особа, яка надає Сервісу послуги із залучення Користувачів, умови надання яких описані у Партнерській Угоді.

Обмін валют — обмін одного віртуального активу або фіатної валюти на іншу фіатну валюту або віртуальний актив.

Курс – вартісне співвідношення двох електронних валют при їх обміні.

Резерв валюти – наявний у розпорядженні Сервісу eezy.cash, на момент створення Заявки, обсяг певної Електронної валюти.

Хакер — кваліфікований комп’ютерний зломщик, зловмисник, який спеціалізується на пошуку та використанні несанкціонованого доступу до обчислювальних мереж або іншого комп’ютеризованого обладнання для незаконного отримання інформації, отримання вигоди, нанесення шкоди.

Верифікація картки – перевірка приналежності картки (або рахунку) її власнику. Умови перевірки належності встановлює Сервіс, що проводиться одночасно для кожного нового рахунку (картки) клієнта. За правилами сервісу № картки має відповідати зазначеним у заявці ПІБ власника картки.

3. Предмет угоди

3.1. Предметом цієї угоди є надання послуг Сервісом eezy.cash щодо обміну віртуальних активів та фіатних валют.

4. Порядок надання послуг Сервісом

4.1. Замовлення послуг Сервісу eezy.cash здійснюється Користувачем через направлення Заявки через інтернет-сайт Сервісу.

4.2. Управління процесом обміну та отримання інформації про хід його виконання Користувачем здійснюються за допомогою відповідного інтерфейсу користувача, розташованого на інтернет-сайті Сервісу.

4.3. Скориставшись послугами Сервісу, Користувач підтверджує, що законно володіє та розпоряджається грошовими фіатними коштами та віртуальними активами, що беруть участь у відповідному Обміні. Для цього може знадобитися підтвердження законності володіння коштами Користувача. У разі відмови чи неуспішного підтвердження законності володіння коштами, кошти Користувача можуть бути заблоковані.

Користувач зобов’язується:
— виключити у своїй практичній діяльності з використанням Сервісу будь-які дії, здійснення яких може завдати прямої або непрямої шкоди боротьбі з відмиванням та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом;
— виключити будь-яку можливу допомогу незаконній торгівлі та будь-яким іншим незаконним операціям з використанням послуг Сервісу;
— виключити будь-яку можливу допомогу проведенню фінансових махінацій, не використовувати Сервіс з метою створення та розповсюдження пірамід, а також для здійснення інших дій, що суперечать законодавству та правовим нормам;
— здійснювати AML-перевірку коштів перед переказом останніх в якості оплати заявки.

У разі порушення вищезгаданих вимог, кошти Користувача можуть бути заблоковані. Сервіс може запросити користувача проходження верифікації особистості. У такому разі кошти Користувача не можуть бути обмінені/повернені до проходження ним верифікації особи.

4.4. Шляхом оформлення Заявки Користувач доручає, а Сервіс від свого імені та за рахунок Користувача, здійснює дії щодо обміну Електронної валюти або фіатних коштів однієї Платіжної системи на Електронну валюту або фіатні засоби іншої Платіжної системи, обраної Користувачем. Сервіс eezy.cash не вимагає посвідчення в тому, що відправник та одержувач коштів, що беруть участь в Операції, є однією і тією особою, Сервіс eezy.cash не є стороною у взаєминах відправника та одержувача грошових коштів або електронної валюти.

4.5. Користувач зобов’язується перерахувати (передати) віртуальний актив або фіатну валюту, у розмірі зазначеному в Заявці, а Сервіс, після отримання відповідного віртуального активу або фіатної валюти, зобов’язується протягом 72-х годин банківського дня перерахувати (передати) Користувачеві відповідні до Заявки віртуальін активи або фіатну валюту (за винятком випадків зазначених у цій Угоді), розраховану за Курсом та відповідно до тарифів Сервісу. Розмір винагороди Сервісу відображається в курсі Обміну та підтверджується під час оформлення Заявки.

4.6. Сервіс обміну eezy.cash здійснює виконання Заявок на безвідкличній основі відповідно до умов роботи відповідних платіжних систем.

4.7. Обов’язок Сервісу з перерахування (передачі) віртуальних активів або фіатної валюти Користувачеві вважається виконаним в момент списання криптовалюти або фіатної валюти у відповідній Платіжній системі з рахунку Сервісу, що реєструється в історії операцій відповідної Платіжної системи.

4.8. Піклуючись про якість послуг, що надаються Користувачам, Сервіс eezy.cash зобов’язується здійснювати всі дії в рамках цієї Угоди. У разі непередбачених обставин, Сервіс залишає за собою право здійснити виплату протягом банківського дня.

4.9. Сервіс eezy.cash має право встановити фінансові та кількісні ліміти на Операції. Інформація про ліміти вказується на веб-сайті Сервісу.

4.10. Сервіс eezy.cash має право скасувати створену Користувачем Заявку, якщо кошти у сумі Вихідної валюти не надійшли на рахунок сервісу протягом 60 хвилин. Криптовалюта або фіатні кошти, що надійшли після зазначеного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити платника. Сервіс залишає за собою право відмовити у поверненні коштів у разі порушення правил та непередбачених обставин. При здійсненні повернення, всі комісійні витрати на переказ здійснюються за рахунок надходжень, за рахунок Користувача.

4.11. У разі надходження від Користувача до Сервісу віртуальних активів або фіатної валюти у сумі, яка відрізняється від зазначеної у Заявці, після письмового звернення до служби підтримки буде здійснено перерахунок Заявки Користувача.

4.12. У разі невиконання Сервісом умови надсилання віртуальних активів або фіатних коштів за Заявкою на реквізити, зазначені Користувачем протягом відведеного регламентом часу, звернувшись до каналів підтримки Сервісу, Користувач має право вимагати повернення віртуального активу або грошових коштів у повному обсязі, крім випадків, зазначених у цій Угоді. Вимога про повернення електронних чи фіатних коштів може бути виконана Сервісом лише в тому випадку, якщо на момент отримання такої вимоги грошовий еквівалент не було відправлено на реквізити, зазначені Користувачем. Збільшення терміну перерахування електронних чи фіатних засобів може бути спричинене умовами обробки заявок окремих Платіжних систем. У цьому випадку Сервіс відповідальності не несе і повернення не здійснює.

4.13. Курс віртуального активу або фіатної валюти фіксується Сервісом не більш як на 20 (двадцять) хвилин з моменту створення Заявки. Якщо Користувач здійснив оплату після 20 (двадцяти) хвилин, Сервіс автоматично оновлює курс. Якщо Користувач не погоджується проводити операцію за оновленим курсом, Сервіс здійснює повернення електронних або фіатних засобів. Якщо Сервіс не має можливості здійснити переказ коштів з вини Користувача тривалий час, то курс виплати буде змінено на актуальний при усуненні цих негативних обставин. Усі комісійні витрати на переказ здійснюються за рахунок надходжень, за рахунок Користувача.

4.14. Розмір комісії за повернення з ініціативи Користувача – 5% від суми відправлених Користувачем коштів.

4.15. Сервіс може відмовити користувачеві у здійсненні обміну у разі порушення користувачем процедури обміну (порушення домовленостей, ігнорування представників Сервісу, створення умов загрози щодо обміну тощо). Повернення коштів проводитися відповідно до п. 4. 14 Умов та правил сервісу та з урахуванням понесених сервісом витрат у результаті дій користувача.

4.16. Особливі умови деяких Платіжних систем:

— Банківські платежі обробляються Сервісом протягом 24 годин, за необхідності Сервіс може вимагати Верифікацію картки (рахунку) клієнта;
— Якщо Заявка з використанням криптовалют (Bitcoin, Ethereum та іншими) завершена, повернення коштів неможливе;
— Якщо відправлена Користувачем сума криптовалюти (Bitcoin, Ethereum та інші) менша за 0,0010 в еквіваленті Bitcoin, гроші назад не повертаються. Якщо транзакція має комісію в мережі біткоїн менше 20 сатоші за 1 байт, Сервіс залишає за собою право: перерахувати курс, здійснювати виплату більше 24 годин, заморозити заявку до отримання третього його підтвердження в мережі.;
— Банківські перекази у напрямку Visa/Mastercard у більшості випадків зараховуються миттєво, але в деяких випадках можуть тривати до 5 банківських днів.

4.17. Сервіс не надає послуги на території переліку країн та не обслуговує податкових резидентів цих країн, де б вони не були: Австралія, М’янма, Пакистан, Афганістан, Іран, Ірак, Сирія, Ліван, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудівська Аравія , Оман, Ємен, Палестина, Еритрея, Лівія, Ліберія, Судан, Демократична Республіка Конго, Кот-д’Івуар, Сомалі, Гвінея, Сьєрра-Леоне, Алжир, Нігерія, Ефіопія, Куба, Острови Кука, Північна Корея, а також резидентів країн, що потрапили під санкції: Російська Федерація та Білорусь.

4.18. У разі вказівки у заявці контактних номерів країн, що потрапили під санкції, сервіс може запросити заміну даних або відмовити в обміні. У разі відмови користувача здійснити заміну даних, повернення коштів здійснюється згідно з п. 4.14 Правил Сервісу.

4.19. Сервіс не є податковим агентом для Користувача і не повідомлятиме користувача щодо його податкових витрат. Користувач зобов’язується самостійно сплачувати всі податки, які є необхідні відповідно до податкового законодавства місця його проживання.

5. Вартість послуг

5.1. Вартість послуг Сервісу встановлюється керівництвом Сервісу та публікується на інтернет-сайті Сервісу.

5.2. Сервіс має право самостійно змінювати курси обміну криптовалют валют і комісійних, що стягуються, у будь-який час в односторонньому порядку, про що повідомляє Користувачів сервісу попереднім розміщенням інформації про ці зміни на інтернет-сайті Сервісу.

5.3. У Заявці, яку створює Користувач на сайті сервісу, вказується курс, розмір комісії, що стягується відповідною Платіжною системою, за проведення Операції, розмір винагороди Сервісу eezy.cash, а також загальна сума перерахованих коштів або електронної валюти.

5.4. Сервіс eezy.cash стягує вартість своєї винагороди на момент проведення відповідної Операції. Винагорода Сервісу віднімається від суми результуючої валюти.

6. Обов’язки та права сторін

6.1. Платіжні системи та/або фінансові установи несуть виняткову відповідальність за кошти, доручені їм Користувачем. Сервіс не може бути стороною в угоді між Платіжною системою та/або фінансовою установою та Користувачем, і жодною мірою не несе відповідальності за неправильне або неправомірне використання можливостей Платіжної системи Користувачем, а також за зловживання Користувачем функціональністю Платіжної системи. Взаємні права та обов’язки Користувача та Платіжної системи та/або фінансової установи регулюються додатковими договорами.

6.2. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо Користувач порушує умови цієї угоди, а також відмовити в подальшому обслуговуванні Користувача без пояснення причин цього рішення.

6.3. eezy.cash не відповідає за проведення обмінних транзакцій за дорученням Клієнта на користь третіх осіб.

6.4. Сервіс має право призупинити або скасувати операцію, що виконується, якщо від уповноважених на те служб надійде інформація про неправомочність володіння Користувачем віртуальними активами або фіатними засобами та/або інша інформація, яка унеможливлює надання Сервісом послуг Користувачеві та вимагати провести додаткову ідентифікацію Користувача.

6.5. Сервіс має право скасувати операцію та повернути внесені Користувачем віртуальні активи та/або фіатні засоби без пояснення причин. Також сервіс має право заблокувати користувачеві кошти, якщо за справжньою чи попередньою транзакцією користувача виникли проблеми або за ними було звернення правоохоронних органів.

6.6. Кожна транзакція перевіряється за допомогою сервісу AMLbot. Якщо за транзакцією Користувача рівень ризику становить понад 45%, обмінний пункт має право призупинити обмін/змінити умови обміну в односторонньому порядку, а також запросити у Користувача проходження верифікації особи та фото-, відео-, документальні підтвердження походження та законності коштів. У такому разі кошти Користувача не можуть бути обміняні/повернуті до проходження ним верифікації особи та надання необхідних матеріалів.

6.7. Будь-яка завершена операція з купівлі-продажу та обміну електронної валюти, а також інша операція, запропонована Сервісом Користувачеві, вважається не скасовується, тобто. не може бути скасована Користувачем після її завершення – отримання Користувачем належного йому за раніше акцептованими умовами угоди грошових коштів, виражених в електронному або фіатному вигляді.

6.8. Сервіс зобов’язується вжити всіх можливих і доступних дій для запобігання спробам незаконної торгівлі, фінансових махінацій та відмивання коштів з використанням послуг Сервісу. Зазначені дії включають, в тому числі, надавати посильну допомогу правоохоронним органам у розшуку та упійманні фінансових терористів, які займаються незаконною діяльністю з відмивання коштів.

6.9. Сервіс має право змінити на власний розсуд умови Програми лояльності та Партнерської програми без попередніх попереджень Користувача.

6.10. Сервіс не обслуговує клієнтів, які проживають на територіях, які є спірними/анексованими/тимчасово анексованими. До таких територій належать: Косово, ПМР, Південна Осетія, Абхазія, Тайвань, Курильські острови, Нагірно-Карабахська Республіка, Крим, ДНР та ЛНР.

6.11. Користувач зобов’язується:
– виключити у своїй практичній діяльності з використанням Сервісу будь-які дії, здійснення яких може завдати прямої або непрямої шкоди боротьбі з відмиванням та легалізацією коштів, отриманих незаконним шляхом;
— виключити будь-яку можливу допомогу незаконній торгівлі та будь-яким іншим незаконним операціям з використанням послуг Сервісу;
— виключити будь-яку можливу допомогу проведенню фінансових махінацій, не використовувати Сервіс з метою створення та розповсюдження пірамід, а також для здійснення інших дій, що суперечать законодавству та правовим нормам.

6.12. Користувач зобов’язується самостійно обчислювати та сплачувати всі податки, які вимагаються згідно з податковим законодавством місця перебування Користувача.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сервіс eezy.cash несе відповідальність перед Користувачем у розмірі, що не перевищує довіреної Користувачем суми грошових коштів або криптовалюти.

7.2. Сервіс eezy.cash не відповідає за несправності, помилки та збої в роботі програмних та/або апаратних засобів, що забезпечують функціонування послуг Сервісу eezy.cash, що виникли через причини, що не залежать від Сервісу eezy.cash, а також пов’язані з цим збитки Користувача.

7.3. Сервіс eezy.cash не відповідає за збитки Користувача, які виникли внаслідок неправомірних дій третіх осіб.

7.4. Користувач несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених ним під час заповнення Заявки. Якщо Користувач не вказав або неправильно вказав дані, Сервіс eezy.cash не відповідає за збитки Користувача, завдані внаслідок допущеної Користувачем помилки.

7.5. Інформація щодо Операції зберігається в базі даних сервісу та є першоджерелом, на яке орієнтуються Сторони угоди у спірних ситуаціях.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за Угодою, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності Угодою внаслідок подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбачені та запобіжені розумними заходами.

7.7. Сервіс докладатиме всіх зусиль, але не гарантує, що його послуги будуть доступні цілодобово та щодня. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які виникли внаслідок неможливості отримання доступу до сайту та послуг Сервісу.

7.8. Сервіс не несе жодної відповідальності за збитки, неотриманий прибуток та інші витрати Користувача, які стали результатом затримок, помилок або збоїв у проведенні банківських платежів або переказів віртуальних активів.

7.9. Користувач зобов’язується не зловживати діями бонусних та партнерських програм Сервісу та дружніх йому сервісів, а також не створювати систематично навмисно неоплачуваних заявок.

7.10. Сервіс забороняє обміни на рахунки трьох осіб. Ми не несемо відповідальності за дії цих осіб після отримання коштів від обмінного сервісу. Проводьте операції лише з гаманцями та рахунками, до яких маєте повний доступ.

8. Інші положення

8.1. Сервіс eezy.cash має право в односторонньому порядку вносити зміни до Угоди шляхом публікації змін на Сайті Системи. Зміни набирають чинності з моменту опублікування, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

8.2. Сервіс eezy.cash має право відмовити користувачу в оформленні заявки без пояснення причин відмови.

8.3. Сторони уклали цю Угоду в електронній формі та визнають її рівнозначною за юридичною силою з угодою, укладеною у письмовій формі.

8.4. Сервіс eezy.cash має право у разі підозрілих дій у процесі оформлення заявки користувачем, призупиняти виконання таких операцій задля уникнення шкоди від атак хакерів до з’ясування причин цих дій.

8.5. Сервіс eezy.cash має право надсилати Користувачеві на вказаний email інформацію про стан процесу обміну, оскільки це є невід’ємною частиною процесу успішного завершення обміну.

8.6. Прохання про будь-які зміни в заявці/реквізитах виконуються лише з тих самих контактних даних (email), які були вказані Користувачем на етапі створення заявки.

8.7. У випадку, якщо Користувач не надав запитані верифікаційні дані, реквізити, що діють, для виплати коштів або іншу необхідну інформацію відповідно до правил Сервісу протягом 10 днів з моменту оплати заявки, Сервіс має право стягувати з суми обміну до 3% комісії на день.

8.8. Усі суперечки та розбіжності, що виникли або такі, що можуть виникнути із цієї Угоди, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмової заяви Користувача. Сервіс eezy.cash після отримання від Користувача претензії зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) днів задовольнити заявлені у претензії вимоги або направити Користувачеві мотивовану відмову. До відповіді мають бути додані всі необхідні документи. У разі, якщо суперечка не буде вирішена в претензійному порядку протягом 60 (шістдесяти) днів, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням спору до суду за місцем перебування Користувача.

8.9. Інформація на сайті, включаючи графічні зображення, текстову інформацію, програмні коди тощо, є власністю сайту eezy.cash та охороняється законами про авторське право. Кожен випадок несанкціонованого копіювання (повного чи часткового) може переслідуватись у рамках чинного законодавства.

9. Форс-мажор

9.1. Ні Користувач, ні Сервіс не несуть відповідальності один перед одним за затримки або невиконання своїх зобов’язань, які є результатом виникнення обставин непереборної сили, включаючи стихійні лиха, пожежу, повінь, терористичні акти, зміни влади, громадянські заворушення, а також функціонування Платіжних систем, систем енергопостачання, мереж зв’язку та постачальників інтернет-послуг.

9.2. Починаючи з 24.02.2022, кошти користувачів-громадян РФ можуть бути заморожені до часу закінчення військової агресії РФ.